Rólunk írták Nincs bejelentkezve 
       Hí­rek
Biográfia
Tagok
Koncertek
Képek
Videók
Rólunk írták
Turné napló (új)
Barátaink
Disztró
Vendégkönyv (új)
    


   Contact:
   bogyo@kateter.hu
Régebbi lemezek


Mi van má? (live) 2005


Jószerencsét! 2002


Jogosan Dühös 2000

   
Warrior Fanzine (slovak & english language)

Ahojte, dostal som vaše prvé CD-čko, čo ste vydali. Ako sa pozeráte na tento materiál teraz z odstupom času? Aké boli reakcie naňho? Podľa vás, čo by sa dalo na ňom ešte zlepšiť a s čim ste spokojný práve tak ako to je?
My sme spokojní s naším prvým albumom. Na našu ročnú spoločnú prácu si myslím, že je to dobrý výkon. Ľudia to dobre prijímajú a aj sa dobre minie. Maďarské fanziny naň dobre reagovali. Iba jeden český fanzine húrrogot nás, ale kto nepozná maďarskú scénu, možnosti a hlavne texty by radšej o tom nemal hovoriť svoj názor, lebo nepozná ani maďarskú punkovú hudbu. Samozrejme veci, ktoré by bolo dobré opraviť tam sú. Spev je kde tu falošný, to bude už na ďalšom albume premakanejšie. Ostatné problémy sú len finančné. Na toľko sme mali peniaze. Ale keď prezcieš tých niekoľko chybičiek môžeš počuť rýchlu, energickú spevavú punkovú hudbičku s vyjebane odavágóš textami.
Aký máte názor na Skinheads? Viem, že máte niekoľko SHARP a OI! kamošov a že ste tvrdí antifašistí...
U nás nie je veľa skinheadov, ale samozrejme s tými, čo fungujú udržujeme kontakty a pomáhame im v ich činnosti (fanziny) O to viac je u nás nacistických boneheadov. Tým, ak treba, občas dobre nasekáme na ksicht.
Bogyó, povedal by si nám niečo o tom povestnom koncerte v Esztergome 28. Aprila 1999, čo sa tam stalo?
No tak. Toto bolo doposiaľ najdrastickejšie. Hrali sme v Molotove. Ledva tam bolo niekoľko ludí. V strede zábavy tam prišlo asi štyridsať mladých fašistov. Bol ich proti nám asi desaťnásobok, ale dobre sme sa držali. Po hodinovej masovej bitke prišli von policajti, načo boneheadi ušli. To ani nemusím hovoriť, že nás zobrali donútra a začalo sa proti nám súdne konanie za ťažké ublíženie na zdraví.
Aký máte názor na politiku a hlavne na politikov? Aký máte názor na kapelu HétköznaPICSAlódások?
Naše postoje k politike jednoznačne odráža naša hudba. Pozeráme sa na to, ako sa len na to môže pozerať jeden anarchista. Jednoznačne bojujeme proti tomuto systému. Nerád sa vyjadrujem (kritizujem) oficiálne a iných kapelách. Stači ak poviem len toľko, že je veľa vecí v ktorých sa nezhodujeme.
Páči sa vám reggae a Ska? Počúvate občas takúto hudbu?
Nie sme veľkými skamanmi. Chodime iba na koncerty CsizmáSKAndúru, ktorí sú z Tatabány.
Poznáte nejaké pre vás zaujimavé slovenské, alebo české kapely?
Sme dobrými kamarátmi s komárňanskými Gránát Alma. S nimi sme zvykli robiť spoločné akcie. Ostatné bohužiaľ moc nepoznáme.
Bogyó, čo hovoríš na Ladánybene 27 Reggae tábor? (pozri recenziu v minulom čísle)
Reggae fanúškom sa to istotne páčilo. Ja ako punk som sa tam necítil najlepšie. Stretol som sa tam však s mnohými mojimi kamošmi.
Nejaký odkaz pre čitateľov.....
Ak niekoho zaujíma naša hudba, môže sa k nej dostať na adrese: DARABOS TAMÁS, TATABÁNYA, BÁNHIDAI LTP. 206., HUNGARY, alebo na internetovéj stránke www.extra.hu/kateter

Hello, i just got your first cd, you've released. How can you see this material from distance. How were the reactions? What could you improve and are you satisfied with this album?
We are satisfied with our debut album. It's good job after our one year work. People accept this very good and is so good. Hungarian fanzines write good reviews. Only one Czech zine damned us, but anyone who does not know Hungarian scene, opportunities and especially lyrics shouldn't tell its opinion, because doesn't know Hungarian scene. Of course, some things which could be done better are there. The voice is not clear, it will be better on next album. Other problems are financial. We had money only for this. But if you don't look at this, you'll hear fast, energic, singalong punk music with fucking lyrics.
What is your opinion on skinheads? I do know, that you have som SHARP and Oi! friends and that you are strong antifascits...
We don't have many skins over, but of course with the rest, we keep contacts and help them make fanzines. There is much more nazi boneheads. Sometimes, they get paid from us.
Bogyó, could you say anything about legendary gig in Esztergome at April os 28th, 1999? What happened?
Well. This was the most drastic. We played at Molotov. Hardly few people. In the middle of fun came in about 10 young fascits. They counted 10 times of us, but we were good. Afer one hour mass fight, came the police and the boneheads run away. I don't have to say that they came in and started to questionate and a low suit was held against us for aggravated assault.
What is your opinion on politics and especially on politicians? What do you think of the band HétköznaPICSAlódások?
Our stands to politics is exactly in our music. We look at is as an anarchist can look at it. We surely fight the system. I don't like to speak (criticize) officialy about other bands. Enough to say that we don't have same opinions at many things.
Do you like Reagge or SKA? Do you listen to this music music sometimes?
We are not big ska fans. We go to CsizmáSKAndúr gigs, which are from Tatabány.
Do you know any Slovak or Czech bands?
We are good friends with Gránát Alma from Komarno. We used to do some gigs. Others unfortunately we dont know.
Bogyó, how did you like Ladánybene 27 Reage Camp? (see review in previous issue)
Reagge fans did like it. I, as punk, did feel the best. But I've met there many my friends.
Any message for the readers.....
If anyone interested in our music, you can get it at the address: DARABOS TAMÁS, TATABÁNYA 2800. BÁNHIDAI LTP. 206, HUNGARY, or at internet webpage www.extra.hu/kateterTovábbi cikkek >>>

MySpace.com | Dinamo Punk-Rock Fest | Zajlik.hu | Punkportal.hu | PunkLap.hu | PunkFórum | Tilos Rádió Budapest | Pogo Radio Mannheim | maPam

Copyright © KATÉTER zenekar 2007